GERÇEK MÜSLÜMAN İNSANLARIN ELİNDEN VE DİLİNDEN EMİN OLDUĞU İNSANDIR  

Menü
Site Haritası

Almanca Türkçe 40 Hadis


Almanca Türkçe KIRK HADİS
1.İyi niyet, sahibini cennete koyar.
Feste Absicht führt ihre Besitzer ins Paradies.

2.İman iki bölümdür; yarısı sabır, yarısı şükürdür.
Der Glaube hat zwei Teile; halb ist Dank halb ist Geduld.

3.İslam artar, eksilmez.
Islam steigt, nimmt nicht ab.

4.İyiliklerin seni sevindirir, kötülüklerin de seni üzerse, sen mü’minsin. Wenn deine Gute dich erfreuen, Schlechte dich Sorgen machen, dann das bedeutet , du bist ein guter Muslim.

5.Her iyilik bir sadakadır. Jede Gute ist Almosen.

6.İnsanlardan utanmayan Allah’tan utanmaz.
Wer schämt sich nicht vor den Menschen, der schämt sich nicht vor dem Gott.

7.Bu ümmetten ilk önce kaldırılacak olan haya ve emanettir. Das Schamgefühl und Anvertrauen werden von dieser Gemeinschaft vorrangig genommen.

8.Yiyip şükreden, oruç tutup sabreden gibi sevap alır.
Wer isst und dankt dem Gott, der hat gutes Werk wie fastender Mann.

9.Benim bildiklerimi bilseydiniz az güler, çok ağlardınız.
Wenn ihr wüβte , was ich weiβ, würdet ihr weniger lachen, mehr weinen.


10.Hikmetin başı Allah’a saygısızlık yapmaktan korkmaktır.
Die groβe Weisheit ist fürchten sich vor der Respektlosigkeit gegen Gott.

11.İnsanın en değerlisi, en çok takva sahibi olanlardır.
Wer hat Askese am meisten , der ist der wertvollste Mensch.

12.Allah’tan en çok korkanınız ve onu en iyi bileniniz benim.
Ich fürchte vor dem Gott am meisten und kenne Ihn am besten.

13.Sabrediniz ve cezalandırmayınız.
Seid geduld, bestraft nicht.

14.Asıl sabır musibetin ilk geldiği anda yapılmalıdır.
Die echte Geduld muss im ersten Unheilmoment geübt werden.

15.Sabır rızadır, razı olmaktır.
Geduld ist Einverständnis und zustimmen.

16.Bu din sağlamdır. Onda yumuşaklıkla davranın.
Islam ist sicher. Tut weich in dieser Religion.

17.Sizler kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz, zorlaştırıcı olarak değil. Ihr wurde geschickt zu erleichtern,  nicht zu erschweren.

18.Dininizin en hayırlısı en kolay olanıdır.
Die beste Religion ist am einfachsten.

19.Siz bu dini mağlup edemezsiniz.
Ihr könnt diese Religion nicht besiegen.

20.Şeytan insanoğlunun kanında dolaşır.
Teufel spaziert durch das Blut des Menschen.

21.Saygın olmak malla, cömertlik ise takva ile olur.
Angesehen sein mit Vermögen, Freigebigkeit mit Askese.

22.Cömert kişinin yemeği şifa, cimrinin yemeği ise hastalıktır.
Das Essen des Freigebiges ist Heilung, das Essen des Geiziges ist Krankheit.

23.Bir mü’min aynı delikten iki defa ısırılmaz.
Der Muslim begeht ein und denselben Fehler nicht zweimal.

24.Aşırı mal sevgisi alimlerin kalbinden hikmeti alıp götürür.
Übermäβige Habgier trägt die Weisheit aus dem Herz des Gelehrters weg.


25.Alimler, halk içinde, Allah’ın en güvendiği kimselerdir.
In einem Volk verlässt sich Gott auf die Gelehrter am meisten.

26.Alimler ümmetimin güvenliğidir.
Die Gelehrter sind die Sicherheit der Gemeinschaft.

27.İlim öğrenen Allah yolunda savaşan gibidir.
Wer lernt Wissenschaft , der ist wie der Kämpfende auf den Weg des Gottes.

28.İlim öğrenmeye çalışan evine dönünceye kadar Allah yolundadır.
Wer versucht Wissenschaft zu lernen , der ist auf den Weg des Gottes bis nach Hause kommen.

29.İki aç vardır ki doymaz: İlmi arayan ve dünyayı isteyen.
Es gibt zwei hungrig, die nicht satt sind: Wissenschaft suchende und die Welt wollende.


30.İnsanlar iki kısımdır: Öğreten ve öğrenen. Bu ikisinin dışındakilerde hayır yoktur.
Menschen sind zwei Teile: Lehrende und Lernende. Auβer den beiden befindet sich ungeraten.

31.Allah, bir kulu idareci yapmak istediği zaman ona yardım elini uzatır.
Wenn Gott sich einen Mensch ein Leiter lassen werden will, hilft er ihm.

32.Hüküm sahibi olanlar, Allah’ın korudukları hariç meşakkat kapısındadır.
Die Menschen sind in der Erschwernis, die die Macht  haben, auβer unter den Schutz des Gottes.

33.İtaat, ancak meşru çerçeve içerisinde olur.
Der Gehorsam verwirklicht sich nur im legalen Rahmen.

34.Her şeyin ifsat eden bir afeti vardır. Bu dinin afeti de kötü idarecilerdir.
Jede Sache hat eine Katastrophe , die sie zerrütet. Die Katastrophe dieser Religion sind schlechte Leiter.

35.İslam’ın en sağlam kulpu Allah için sevmen, Allah için düşmanlık beslemendir.
Lieben und haβen für Gott sind der festeste Griff des Islams.

36.Allah’ın dostları, görüldüklerinde Allah’ın hatırlandığı kimselerdir.
 Die Freunde des Gottes sind die Menschen, die den Gott erinnert, wenn ihr sie seht.

37.Kim bir topluluğu severse, Allah onu o toplulukla birlikte haşreder. Wer eine Gemeinschaft liebt , Gott bringt ihn mit ihnen im Paradies zusammen.

38.Ademoğlunun kalbi, tıpkı kuş gibidir. Bir günde yedi kere değişir.
Das Herz der Menscheit ist wie ein Vogel.  Am Tag ändert es sich siebenmal.

39.Kim bir kimsenin arkasından onda bulunan bir şeyi söylerse gıybet etmiş olur.
Wer sagt etwas hinter jemandem , der klatscht.

40.Allah, dilini ıslah eden kişiye merhamet etsin.
Wer verbessert den Mund , den Gott bedauert.

[Kırk Hadis İçin seçme yapılan Türkçe kaynak: Muhtasar Camiu's-Sağir-1 / Suyuti / Yayına hazırlayan: Saffet Bakırcı]


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam47
Toplam Ziyaret567690
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.981133.1133
Euro35.899936.0438
Saat
Hava Durumu