GERÇEK MÜSLÜMAN İNSANLARIN ELİNDEN VE DİLİNDEN EMİN OLDUĞU İNSANDIR  

Menü
Site Haritası

BAŞARILI OLMANIN ŞARTLARI

BAŞARILI OLMANIN ŞARTLARI

Başarılı olmabilmenin şartları

1-    İnanmak başaracağına inanmak

 (Ey müminler!) Gevemeyin, mahzun olmayın. Siz eğer (gerçekten) mümin iseniz (dümanlarıza galip ve onlardan) çok üstünsünüzdür. Alı İmran suresı ayet 139

 

İnancınız eylemlerinizi belirler, eylemlerinizde alacağınız sonuçları. Aldığınız sonuçlar hakkında duyduğunuz iyi yorumlar, genellikle tavrınızı düzelterek gelecekte daha da iyi sonuçlar almanızı sağlar. Ama ilk önce inanmanız gerekir.

‘Zihin neyi alıyor ve neye inanıyorsa, onu başarabilir’ Dr. Napoleon Hill

 

2. Başarılı olmanın ikinci şartı iradeli olmaktır.

‘Hayat boyu başarılı olmak istiyorsanız, herşeyden önce kendi kendinize dert icad etmek hastalığından kurtulmaya çalışın. Başında korku yelleri esen, bulutlardan nem kapanlar için Allah’tan yardım dilemekten öte yapılacak birşey yok ne yazıkki

‘En zor durumlarda bile soğukkanlılığını yitirmeyen ve iradesini koruyan insanlar, her zaman başarılı olmuşlardır’

 

Bu şartların birincisi ve hiç şüphe etmeki hayat için herşeyden evvel geleni, iradeli olmaktır. Gevşekliğin, havailik, hoppalık, züppeliğin, türlü türlü şekilleri ile adına tenbellik dediğimiz sefalet şeytanı ve başarılı olmanın düşmanının yıldığı biricik silah iradedir.. İyilik yolunda iradeni kullanabiliyorsan, korkma. Arkadaşın kötüsü semtine bile uğrayamaz. Karşında safsatacıların ağzı ötmez; kötü örnekler zehirli dillerini çıkarıp seninle alay etmez.

İnsan  zekasıyla ve bilgisiyle değil, ancak iradesiyle insandır. Hususiyle ahlakı manada irade yalnız insanı hayvandan ayıran değil hem de insanları birbirinden ayıran ve aralarında üstünlük ve aşağılık farkları yaratan yegane ruhi kuvvettir. Etrafına bak gördüğün üstün insanlar bunu hep iradelerinin kuvvetine borçludur. Tarihte şerefli yer almış ve ün kazanmış şahsiyetlerin hepsi bunu irade silahı ile feth etmişlerdir. Basit zekalı, az bilgili hatta bilgisiz insanlardan başarılı olanlar çok görülür. Fakat, zayıf iradeli insanlardan muvaffak olmuş ve yükselmiş tek misal gösterilemez. Çünkü başarılı olmak ve yükselmek sırf gayretin meyvasıdır; gayret ise, iradenin ifadesidir.

İnsanların çoğu bindiği eşeği unutup da, kayboldu sanarak pazarda eşek arayan Nasreddin Hocaya benzerler. Onlar da, saadetin kendi içlerinde olduğunu unutarak, onu barlarda pavyonlarda meyhanelerde eğlencelerde ararlar. Sen bu gaflete düşme ve inankı başarılı olmanın sırrı gibi saadet kuşu da kendi içimizde ve içimizin en orjinal ve insani bir kudret kaynağı olan irademizin altından kafesi içindedir. Saadet, define gibi bir tesadüf kazması darbesiyle bulunan bir nimet değildir. O ne şanstır, ne mirastır, ne piyondur, ne mevki ve servettir. Saadet ile, cehd (gayret mücadele) ileve irademizin kuvvetiyle zapt edebileceğimiz bir kaledir.

 

İrade üzerine düşünceler: İradeli olmanın hayat ve başarı için taşıdığı yüksek ehemmiyet (önem) anlaştıksa artık asıl bilinmek istenen noktalar ageçebiliriz.

İrade nedir? İradeli olmak ne demektir? Herkes iradeli olabilir ve kuvveti yolunca kullanabilirmi? İrademizde hürmüyüz? Yoksa bizim elimizde olmayan sebep me müessirlere (etki edicilere) bağlımıyız? Cehtle ve iyi bir terbiyenin yardımıyla iradeli olmak mümkün müdür? Mümkünse bunun yolları ve şartları nelerdir?

İlmin ve felsefenin en çetrefelli ( karmaşık) meseleleridir bunlar. Asırlar içinde filozofları ve ilahiyatçıları birbirine düşüren ve bitmez tükenmez münakaşalara mevzu olan üzerinde duracağız.

Dikkat edersen hayatımızın planı ve mukadderatımızın (kaderimizin) inkişafı (gelişmesi) bu noktalar üzerinde düşünüp vereceğimiz karara ve edineceğimiz kanaate bağlıdır.

Soru: İradenin üstün kuvvetine, bunun gayretle ve iyi bir terbiye yardımı ile elde edebilmesinin mümkün olduğuna inanıyoruz?

Cevap: Bu takdirde hayatımızın planı şu şekilde olur: Gayret, hergün biraz daha gayret... Yavaş da olsa daima iyiliğe ve kemale doğru emin bir ilerleyiş.

Soru: İradenin insan için yüksek değerine kulak asmıyor ve bunun gayretle elde edilemeyeceğine mi inanıyoruz?

Cevap: Bu takdirde de tutacağımız yol, ya kör talihe küserek uyuşukluğave miskinliğe düşmektir, yahut da heva ve hevese uyarak kendimizi hoppalık ve züppeliğin pençesine kaptırmaktır. Fakat bilelimki her iki takdirde varacağımız nokta aynıdır: Sefalet ve pişmanlık

 

3) Kararlı olmak

Kararlı olmak, başarmak hırsını duymak, atılgan olmak yeterlidir.

Hayatta birçok zorluklar ve sıkıntılar vardır ve hepsi de altedilemeyecek gibi zor ve büyük görünürler. Fakat kararlı biri bu zorluklara karşı çıkınca, hepsinin önemi azalır, zorluk ve engeller karşısında küçülür.

Ancak unutmamalısınız ki kararlı kişi, yerinde sayan biri değil. O önce atağa geçen, diğerleri kuşku ve tereddütteyken ileri atılan biridir.

 

4) Azimli olmak

Azim varsa çözümde vardır azim yoksa çözümde yoktur.

 

4-Güven

Kendinize güvenin siz diğer insanlardan daha aşağı değilsiniz. Ve tehlikeli girişimlere gözünüzü kırpmadan atılınız.

Dayanıklı ve cesursanız, sizden çok zeki ve yetenekli, ama cesaretsiz ve dayanıksız birinden çok daha üstünsünüz demektir. Fırtınalar, kasırgalar, sabırlı ve kendi gücüne güvenen bir insanı yolundan çeviremez.

 

 

5-Doğru çalışma

Doğru sonucu gerçekleştirmek için doğru eylem yapmanız gerekir doğru sonucun yolu doğru eylemden geçer. 

 

 6- Cesaret

Insanları toplumları şahıları ve kişileri zafere başarıya götüren şey cesarettir. Cesaretini kaybeden bir toplum ayakta kalamaz çöker. Cesaretini kaybeden bir şahıs başarıya ulaşamaz başarılı olamaz. Çünkü inanı başarıya götüren en etkili silah cesarettir.

‘Mal kaybeden hiç birşey kaybetmemiştir. Onurunu kaybeden çok şey kaybetmiştir. Ama cesaretini kaybeden herşeyini kaybetmiştir’ Gothe

Cesaret insanı zafere, Kararsızlık tehlikeye, korkaklık ise zillete götürür’ Yavuz Sultan Selim

 

7-Sabırlı olmak

Unutmayın hayat, armağanını sabredene, ne pahasına olursa olsun amacından dönmeyene verir.

 

8- Pes etmemek amac ından asla vaz geçmemek

Zengin veya yoksul olun, eğitim almış olun veya eğtimsiz olun; amacınızdan vazgeçmezseniz. Sayanıklı ve sabırlı olursanız ve gerektiğinde çalışma yönteminizi değiştirebilirseniz, mutlaka başarılı olursunuz.

Böyle bir insanı hiçbir güç, hiçbir zorluk yenemez, amacına ulaşmaktan alıkoyamaz. Hayatta asla yenilmeyecek insan modeli işte budur. Başarısızlık karşısında ne bir korku, ne bir heyacan, ne telaş, nede bir pişmanlık yaşamıştır.

 

9- Güçlü olmak

Güçlü olunuz hiçbir şey, hatta hiçbir din, zayıf insanlara başarı vaadetmez!

 

10- Zorluklar karşısında pes etmeyin

Zorluklar karşısında boyun eğen, sığınak yer arayan insanlar herzaman yenilmeye layık insanlardır. Zorluklardan kaçan kişiler, bu korkaklıklarını büyük bir bedelle ödemek zorunda kalırlar.

Zorluklarla mücadele etmek, hayatın ta kendisidir, yaşamaktır. Bunlardan kaçınmak ise yaşamdan kaçmaktır; ölümdür. O halde hayatı tercih etmek zorundayız.

Başarı veya başarısızlık, zorluklar karşısında göstereceğiniz performansla orantılıdır. Hayatın zorluklarından kaçmaya çalışanlar, kaçarken uyuşukluk uçurumuna yuvarlanırlar.

 

Başarının aslı hiç düşmemek değil, Her düştüğünde yeniden kalkmasını bilmektir

‘Hayat boyu başarılı olmak istiyorsanız, herşeyden önce kendi kendinize dert icad etmek hastalığından kurtulmaya çalışın.


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam46
Toplam Ziyaret567689
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.981133.1133
Euro35.899936.0438
Saat
Hava Durumu