GERÇEK MÜSLÜMAN İNSANLARIN ELİNDEN VE DİLİNDEN EMİN OLDUĞU İNSANDIR  

Menü
Site Haritası

Nevruz kutlanmaz

Nevruza katılmakta Bayram diye Kutlamakta Haramdır.

Bayramlar, şeriatleri (dinleri) birbirinden ayıran en belirgin özelliklerden ve en açık sembollerden birisidir. Dolayısıyla ehli küfrün bayramlarını bayramı kabul etmek, küfrün en belirgin özelliğini ve onun en açık sembolünü kabul etmek demektir.

 

Nevruz Nedir?

Nevruz: Aslı Farsça bir kelimedir. Arapçalaştırmış şekli, Neyruz'dur. Nevruz'un anlamı; yeni gün demektir.

Nevruz bayramı, Farislerin (Perslerin) bayramlarından birisidir ve onların en büyük bayramı sayılır. Bu günü bayram olarak ilk defa kutlayan kişi, Perslerin ilk krallarından olan Cemşid'dir (Cemşâd diyen de olmuştur).

Persler (Fârisler), İslâm'dan önce bu bayramı kutladıkları gibi, hristiyanlar da bu bayramı kutluyorlardı.

Bir cahiliye bayramı olan “Nevruz”: İslamdan önce ateşe tapan Perslilerin/Zerduş İranlıların, Bahailerin, Türklerin (islamdan önce) Budistlerin Kıpti hırıstiyanların müşrik Arapların ve diğer bir kısım gayri Müslimlerin kutladığı bahar bayramı idi. Fakat zamanla Müslümanların manevi değerlerin gevşemesiyle duyarsızlaşmaları bazı orta asyadaki halkı Müslüman olan ülkelerin gafil idarecilerinin bugünü bayram olarak kabul etmeleri kutlamalarıyla Müslümanlarında kutlamalara katıldıklarını üzülerek görmekteyiz Ülkemizde de meydanında  etkisiyle maalesef Müslümanlar da bugünleri kutlamaya şenliğe katılmaya başlamıştır…

Bizdeki Kartel medyası ve sözüm ona sözde islamcı şuursuz ve basiretsiz (istisnalar hariç) medyanın Nevruz bahar şenliği diye şenşakrak yaptıkları yayınlarla Müslümanları bu bayramı kutlamağa teşvik ediyorlar.

Gayri Müslimlere Müşriklere benzemek dinimizde haram kılınmıştır

Konu ile ilgili ayette:

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

(O mümin kullar), Zura şahitlik etmezler, boş sözlerle karşılaştıklarında vakar ile (oradan) geçip giderler. Furkan suresi ayet 72.

“Onlar ki “Zur”a şahitlik etmezler ayeti hakkinda sahabe ve tabiin Müfessirleri; İbn Abbas, Mücahid, Ebu Aliye, Tavus, Muhammed İbni Sirin, Dahhak ve Rebi bin Enes dediler ki: “Müşriklerin bayramıdır”.

Buna göre: O mümin kullar ki müşriklerin bayramlarına katılmazlar diye tefsir ettiler. Zehebi, Hıristiyanlara benzemeye Reddiye saife 30.

Resülullah s.a.v. Nevruz bayramını kutlamayı yasaklamıştır.

 

Hz Enes b. Mâlik r.a. anlatıyor:

قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، فَقَالَ: مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟ قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ.

"Rasülullah (sallallahu aleyhi ve selem) (hicretten sonra Mekke'den) Medine'ye geldiklerinde, Medinelilerin (Nevruz günü ile Mehricân günü diye) eğlendikleri iki günleri vardı.

Rasülullah sallallahu aleyhi ve sellem:

- Bu günler nedir? Diye sordu.

Medineliler:

- Biz (İslâm'dan önce), câhiliyet devrinden beri bu günlerde eğleniriz, dediler.

Bunun üzerine Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu

-“ Şüphesiz Allah size, o iki günün yerine daha hayırlı olan iki bayramı: Kurban bayramı ile Ramazan bayramını vermiştir”. (Ebu Davud; sünen hadis no: 1134; Ahmed, Müsned hadis no: 13359; Ebu Yala, Müsned hadis no: 3789; Tahavi, Müskilil Eser hadis no: 259; Hakim, Müstedrek hadis no: 1027, Beyhaki, Şuabul İman hadis no: 3427 ve diğerleri rivayet etmiştir hadis sahihtir. Elbânî de; "Silsiletu'l-Ehâdîsi's-Sahîha"; hadis no: 2021'de hadisin sahih olduğunu belirtmiştir.)

 

3309... Sabit b. Dahhâk (r.a)'den rivayet edilmiştir. Der ki: Rasûlullah (s.a) zamanında bir adam, Büvâne'de bir deve kesmeyi adadı. Hz. Peygamber'e gelip:

Ben Büvâne'de bir deve kurban etmeyi adadım, dedi.Hz. Peygamber:

هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِن أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟

"Orada cahiliye putlarından tapınılan bir put var mı?" dedi.

Sahâbîler: Hayır, dediler. Hz. Peygamber:

هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟

"Orada onların bayramlarından bir bayram var mı?" Sahabiler: Hayır, dediler. Hz. Peygamber, adama:

"Adağını yerine getir. Şüphesiz Allah'a isyan konusundaki ve insanoğlunun malik olmadığı şeydeki adağa vefa yoktur."buyurdu.[1][210] Ebu Davud sünen 4413.

 

Hz Abdullah bin Amr r.a. dedi ki:

 مَنْ مَرَّ بِبِلاَدِ الْأَعَاجَمِ (بَنَى بِأَرْضِ الْمُشْرِكِينَ) فَصَنَعَ نَيْرُوزَهُمْ وَمِهْرَجَانَهُمْ، وَتَشَبَّهَ بِهِمْ حَتَّى يَمُوتَ وَهُوَ كَذَلِكَ، حُشِرَ مَعَهُمْ يَوْم الْقِيَامَة

Her kim, Acemlerin ülkesinden geçerse (müşriklerin toprağında ikâmet ederse), onlarla beraber onların Nevruz ve Mihrican bayramlarını kutlar ve ölünceye kadar bu hal üzere onlara benzerse, kıyamet günü onlarla beraber haşrolur”. Beyhaki, Süneni Kebir hadis no: 17351; Zehebi, Hıristiyanlara benzemeye Reddiye saife 39.


Buna göre nevruz günü ateş yakan ateş üzerinden atlamak etrafında halay çekmek o güne mahsus şenlikte bulunmak katılmak alkışlamak bunların tamamı küfür adetidir ve haramdır.

 

Hz Abdullah ibn Ömer r.a dedi ki: Peygamber efendimiz s.a.v şöyle buyurdu:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

''Kim bir millete benzerse onlardandır''. demiştir. Ebu Davud, Süneni Ebu Davud hadis no 4031;İmam Ahmed Hadis hasen sahihtir.

Hz Abdullah ibn Abbas r.a dedi ki: Peygamber efendimiz s.a.v şöyle buyurdu:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَمِلَ لِسُنَّةِ غَيْرِنَا

"Bizden başkalarının adetlerine göre davranan bizden değildir''. demiştir. Deylemi, Firdevsül-Ahbar, H nu 5309; Ali el-Muttaki, Kenzul-Ummal, H nu 1097; Suyuti el-Camius-Sağir, H nu 7686; Münavi, Künüzul-Hakaik, H nu 6650.

Hz Huzeyfe r.a. dedi ki: Bir kimse bir kavme benzerse, o artık onlardandır, ahlak ahlaka benzemedikçe kalb kalbe benzemez. Zehebi, Hıristiyanlara benzemeye Reddiye saife 47.

 

 İmam Zehebî -Allah ona rahmet etsin-, "et-Temessuk bi's-Sunen ve't-Tehzîr mine'l-Bide' /Sünnete Sarılmak ve Bid'atlardan Sakınmak" adlı risâlesinde şöyle demiştir:

"Doğum günü, Perşembe ve Nevruz gibi bayramlarda zimmet ehline benzemek, çirkin bir bid'attır. Bir müslüman, bu gün ve bayramları bilmeden din sayarak yaparsa (kutlarsa), yerilir ve kendisine İslam'ın bu konudaki hükmü öğretilir. Eğer zimmet ehline sevgi besleyerek ve onların bayramlarına sevinç duyarak bu bayramı kutlarsa, bu davranışı da yerilir. Yok eğer bir gelenek ve eğlence olsun diye ve âilesini hoşnut edip çocuklarının teselli etmek için yaparsa, bu takdirde onun durumuna bakılır. Ameller, ancak niyetlere göre değerlendiririlir. Câhil kimse bu konuda mazeretlidir ve İslâm'ın bu konudaki hükmü kendisine yumuşak bir şekilde açıklanır. Allah Teâlâ en iyi bilendir." (Medine-i Münevvere İslâm Üniversitesi Dergisi; sayı: 103-104).

 

Kadı Han şöyle demiştir:

"Bir kimse, başka bir günde almadığı bir şeyi sadece Nevruz günü satın alır da onunla, kâfirlerin yücelttikleri ve tazim gösterdikleri gibi, bu günü yüceltmek ve ona tazim göstermek isterse, bu takdirde kâfir olur. Yok eğer yüceltmek ve ona tazim göstermek için değil de sadece eğlenmek için satın alırsa, bu takdirde kâfir olmaz. Eğer Nevruz günü bir insana bir şey hediye eder de bununla o günü yüceltmek ve ona tazim göstermek istemez, bunu sadece insanların bir geleneği olduğu için yaparsa, bu takdirde kâfir olmaz. Müslümanın, bu günden önce veya sonra yapmadığı bir şeyi, bu günde de yapmaması ve kâfirlere benzemekten kaçınması gerekir."

 

Mâliki âlimlerinden İbn-i Kâsim; "müslümanın, bir hristiyanın bayram gününde ona bir şey hediye etmesini çirkin görmüş ve bu davranışın, onun bayramını yücetmek, ona tazim göstermek ve onun küfrüne yardım etmek olarak görmüştür. Aynı şekilde bayramlarında kâfirlere benzemek câiz değildir. Onlara bu konuda benzeyen müslümana yardım edilmez, aksine böyle yapmasına engel olunur. Bu sebeple bir kimse, onların bayramlarında İslâm'a aykırı olarak bir dâvet yaparsa, onun bu dâvetine icâbet etmek gerekmez. Müslümanlardan bir kimse, diğer zamanlarda yapmış olduğu geleneğe aykırı olarak bu bayramda bir hediye verirse, özellikle de bu hediye, onlara benzemeye yardımcı olacak bir şey ise, onun hediyesi kabul edilmez. Tıpkı doğum günü partisinde mum ve benzeri şeylerin hediye edilmesi gibi.Bayramlarında kâfirlere benzeyen (müslümanların) cezâlandırılması gerekir."

 


ZALİMLERLE MEYLETMEK SAKINMAK GEREK

وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ

Sakın Zalimlere meyletmeyin; sonra size ateş dokunur (cehennemde yanarsınız). Hud Suresi ayet 113. Müfessirler meyli kalbteki azıcık bir zerede onla onlara sevgi muhabbet duygusunun oluşması olarak tefsir etmişlerdir.

Kitap ehline az şeydede olsa benzemek büyük günahlara yol açtığına ve haram olduğuna göre ya şenlik yapmak kutlamak ateş etrafında dçnmek zıplamak kutlamak oynamak nedir?


Hz Ebu Zer r.a dedi ki: Zalimlerin karaltısını çoğaltan onlarla haşrolur. Gazali, İhya.


Denir ki onlara katılmasa dahi onların bir yerde toplandığını görüp bunlar ne yapıyor bi bakayım dese bu şekilde onların sayısını artırdığı için onlarla haşrolur. Hazirlayan: Osman Aslan.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam67
Toplam Ziyaret561313
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.122732.2514
Euro34.784634.9240
Saat
Hava Durumu