GERÇEK MÜSLÜMAN İNSANLARIN ELİNDEN VE DİLİNDEN EMİN OLDUĞU İNSANDIR  

Menü
Site Haritası

Oğluna Nasihatları

LOKMAN HEKİMDEN OĞLUNA NASİHATLAR - 2

                    1. Ey oğulcağızım  ciğerparem! Allah'ı   tanı  O'na hiçbir şeyi ortak koşma.

                    2. Başkasına nasihat vermeden önce o   tavsiye edeceğin şeyi kendin yap.

                    3. Kendi ölçüne göre söz söyle.

                    4. Herkesin hakkına riayet et.

                    5. Sırrını sakla.

                    6.   Dostunu iyilik veya kötülük zamanında sına.

                    7. Ahmak  cahil kimseden   uzak dur.

                    8. Aklı başında bilgin dostu tercih et.

                    9. Hayırlı   işler uğrunda gayret sarf etmekten geri durma .

                    10. Bir tedbir alacağın   zaman ahlak ve bilgi sahibi kimseye akıl danış.

11. Delil ve ispatını   hazırladıktan sonra söz söyle.

                    12. Gençlik zamanını ganimet bil. Gençlik   zamanında iki cihana ait işlerin dürüst olsun.

                    13. Dostlarına ve   ahbaplarına saygı ile ikram göster.

                    14. İyi bir üstadı baba yerinde tut.

                    15. Masraflarını gelirlerine göre ayarla.

                    16. Her işte ortalama   davran.

                    17. Cömertliği adet et.

                    18. Misafire ne hizmet gerekirse   yap.

                    19. Birinin evine misafir gittiğinde gözünü ve dilini sıkı tut    etrafa göz gezdirmekten ve gevezelikten sakın.

                    20. Herkesle hoş geçin.

                    21. Çocuklarının talim ve terbiyesine dikkat et.

                    22. Vücudunu ve   üstünü başını temiz tut.

                    23. Herkese kendi ölçüsüne göre muamelede   bulun.

                    24. Az yemeyi  az uykuyu  az konuşmayı kendine adet et

                    25. Kendin için hoş görmediğin şeyi başkalarına reva görme.

                    26.Yapacağın işleri bilerek ve düşünerek yap.

                    27. Bilmediğin   şeyde ustalık taslama.

                    28. Kadına ve çocuğa sır söyleme.

                    29.   Başkalarının refah ve saadetlerine göz dikme.

                    30. Hiçbir şeye karşı   kayıtsız davranma.

                    31. Yarım kalmış bir işi olmuş sayma.

                    32.   Senden büyüklerle şakalaşma.

                    33. Sana ihtiyaç arz eden kimseyi kırma.

                    34. Eski münakaşaları anma.

                    35. Başkasının menfaatine ortaklık   etme.

                    36. Malını dosta düşmana teşhir etme(gösteriş yapma).

                    37.   Akrabalarınla ilişkilerini kesme  onlara yakınlık göster.

                    38. İyi   kimselerin aleyhinde söz söyleme.

                    39. Halkın ittifakla üzerinde durduğu   şeye sen de uygunluk göster.

                    40. Kendini beğenme.

                    41.   Parmaklarını ağzına burnuna sürüştürme.

                    42. Herkesin yanında dişlerini   ayıklama.

                    43. Ağzını burnunu sessiz temizle.

                    44. Bir kimseye   karşı üstünlük taslayarak çalım satma.

                    45. Konuşurken sözlerine alay ve   şaka cinsinden güldürücü laflar karıştırma.

                    46. Bir kimseyi başkasının   yanında mahcup düşürme.

                    47. Kaş göz işareti ile şunu bunu yere serecek   veya küçük düşürecek hareketlerde bulunma.

                    48. Gülünç söz söylemekten   çekin.

                    49. Kendini kadınlar gibi süsleme.

                    50. Başkasının yanında   kendini veya ailenden birini methetme.

                    51. Çocukların keyfine uyma.

                    52. Diline sahip ol.

                    53. Herkese karşı saygılı davran.

                    54. Kötü kimselerle arkadaş olma.

                    55. Kavga ve gürültüden uzak   dur. Kuvvetini denemeye çalışma.

                    56. İyiliği tecrübe edilmiş insanlar   hakkında suizanda bulunma.

                    57. Kendi ekmeğini başkalarının sofrasında   yeme.

                    58. Acele iş görme.

                    59. Dünya işleri için kendini fazla   üzme.

                    60. Seni tanımak istemeyen kişiyi sen tanı.

61.   Öfkelendiğin zaman  sözünü tutarak söyle.

                    62. Bir kimse konuşurken araya   laf karıştırma.

                    63. Güneş doğacağı vakitlerde uyuma.

                    64. Sağa   sola bakma  daima önüne bak .

                    65. Misafir yanında bir kimseyi azarlama.

                    66. Misafire iş buyurma.

                    67. İşsiz güçsüz serseri adamların   yanında oturma.

                    68. Kâr ve ziyan kaygısıyla kimseye yüz suyu dökme.

                    69. Hem fodul  hem kibirli olmaktan sakın.

                    70. Kendini küçük   düşürüp horlatacak dereceye varmamak şartıyla  herkese karşı nezaketle muamele   et.

                    71. Tevazudan ayrılma. (Alçak gönüllü ol.)

                    72. Ömrün boyunca   Allah'a ihlas ile yönel ve O'na güven.

                    73. Oğlum  dostların bir şeyini   reddetme.

                    74. Sabrın başlangıcı zor  sonu tatlıdır.

                    75. Adalet   öyle bir binadır ki  asla viran olmaz.

                    76. Doğru konuş  fakat sert   olmasın.

                    77. Çok yeme  sıcak yeme  çiğ yeme.

                    78. Yemeğe tok    ilme aç ol.

                    79. Halka yakın ol  doğru konuş.

80. Şüphe seni   kimse ile dost etmez.

                    81. Düşman daima düşmandır.

                    82. Mal   biriktirenle ilmi saklayan  bu dünyaya hasret gider.

                    83. Ekmekle tuz   ikram edenin bile iyiliğini unutma  hakkında dua et.

                    84. Sorulmadan   hiçbir şeye karışma.

                    85. Fesatçılarla yaşayanların huyları onlara da   geçer.

                    86. Acele etmek  sabra mani olur; muradına erişemezsin.

                    87. Nankörlere yakın durma  iyilik ve öğütlerin kaybolur.

                    88.   İyilikte dost düşman ayırma.

                    89. Susmak  selamet kapısını açan tek   anahtardır.

                    90. Güzellik  huy fenalığını ve cehaletini gidermez.

                    91. Cömert ol ki  itibarın artsın.

                    92. İnsanı yükselten    akıldır.

                    93. Şükür  nimeti bereketlendirir.

                    94. İdaresi az mal    israf edilen maldan iyidir; çünkü idare edilen mal çoğalır  israf edilen mal   azalır.

                    95. Başkasına akıl vereceğine kendi malını kaybetme.

                    96.   Küçüğünü hor görme; küçüklük ancak Allah huzurunda belli olur.

                    97. Halk    sende olmayanla seni överse aldanma.

                    98. Doğru da olsa yemin etme.

                    99. İyilik  dost kazandırır.

                    100. Sabır murada  kanaat   zenginliğe götürür.

                    101. Olgun insanın miheng taşı; akıl danışmak  güler   yüz  nefse hakimiyet  acıya katlanmaktır.

                    102. Yürüyüşün kararlı olsun.

                    103. Bağırıp çağırma  seslerin en kötüsüdür.

                    104. Allah ile ölüm   hatırdan çıkmamalı.

105. Elde edilen hikmetli sözler  balın peteğine   taşınan çiçek özleri gibidirler. Yüzlerce olsalar da süzüle süzüle ikiye   inerler. Bunlar  çekilen cefa ve yapılan iyiliğin unutulmamasıdır.

                    106.   Hekimler ahmaklığa deva bulamazlar.

                    107. Büyüğü olmayan kimse  başını   taşa vurur.

                    108. Balta  bedeni; acı söz  canı yaralar.

                    109.   Servet düşmanlığı insana ıstırap verir.

                    110. Sus ve düşün; dil   belasından kurtulmanın devası bunlardır.

                    111. Büyüklere karşı ne diren    ne de karşı gel.

                    112. İnsanın vefakâr malı ahiret için biriktirdiğidir.   El için toplanan  miras bırakılan  lâkin ahirette hesabı verilen mal  vefakâr   mal değildir.

                    113. Seni anlamayanlara uğrama.

                    114. Dost   edineceğin insanı önce kızdır  yaptıklarını incele ve kararını öyle ver.

                    115. Gündüzleri hiç uyuma  geceleri az uyu.
                    116. Oburluk ve   iştahsızlık  bedenin baş düşmanıdır.

                    117. Yemekten sonra yürümek   gereklidir.

                    118. Ayağını sıcak başını serin tut.

                    119. Devlet   adamını ve hanımını sırdaş edinme.

                    120. Alçak adama borçlanma.

                    121. Sağlık için; çiğ yeme  sıcak yeme  çok yeme

                    122. Günahın   zerresinden bile kaç. Gazaba uğrayacakmışsın gibi Allah'tan kork. Lakin ümidin    korkundan fazla olsun.

                    123. En iyi nimet  iyi huylu olmaktır.

                    124. Sözüne sadık ol.

                    125. Akranınla sohbet et.

                    126.   Herkese yumuşak ol.

                    127. Geçmişte seninle düşmanlığı olmuş kimseye   güvenme.

                    128. Dosdoğru ol.

                    129. Başına gelene sabret.

                    130. İyi kişilerle arkadaş ol.

                    131. Dilini küfür sözlerden koru.

                    132. Sadakayı terk etme  zekâtı men etme.

                    133. Kötülüğü terk   edip Allah'tan af dile  tövbe edip bir daha tevbeni                     bozma.

                    134.   Sahtekârlık etme  kimseyi aldatma.

                    135. Sarımsak şifalıdır.

                    136.   Soğanın çiği zarar pişmişi yarar.

                    137. Duvarı nem insanı gam yıkar.

                    138. Ey oğlum!Cahili bir yere elçi olarak gönderme. Eğer akıllı birini                     bulamazsan kendin git.

                    139. Ey oğlum! Dünya  derin deniz   gibidir. Çok insan onda boğulmuştur.

                    Takva gemin  iman yükün  tevekkül   halin  salih amel azığın olsun.

                    Kurtulursan Allah'ın rahmetiyle    boğulursan günahın sebebiyledir.

                    140. Ey oğlum! Ben nice ağır yükler   taşıdım; fakat fakirlik gibi acı                     görmedim.

                    141. Nice ağır yükler   çektim  kötü komşudan ağırını görmedim.

                    142. Merhamet eden  merhamet   bulur.

                    143. Hayır söyleyen kâr eder; kötü konuşan günahkâr olur. Diline   hâkim olmayan pişman olur.

                    144. Ey oğlum! Kanaatkâr olursan cihanda   senden zengin kimse yoktur.

                    145. Başkasına hased eden ıstıraptan   kurtulamaz.

                    146. Ey oğlum! Her halinde Allah'a sığın  her şeyi Allah'tan   bil.

                    147. Dünyanın sevinç ve neşelerini tecrübe ettim; ilimden   lezzetlisini                     görmedim.

                    148. Ey oğlum! Sözü tatlı söyle  katı    kaba  sert söyleme. Çok zaman sus.

                    Tefekkür et  o zaman dilin belasından   emin olursun.

                    149. Sende olmayan özelliklerle insanlar seni överlerse   büyüklenme.                     Kendinden aşağısını hor görme.

                    150. Müslümanlar   hakkında kötü düşünme. Suizan seni hiç kimseyle dost yapmaz.

                    151. Ey   oğlum! İnsanlara karşı güler yüzlü ve doğru sözlü ol

                    152. Ey oğlum!   İnsan cimri olunca  onun hakkında kötü sözler çok söylenir.

                    153. Kötü   huylu  her ne kadar güzel olsa da  onun sohbetinden kaç. Çünkü onun güzelliği    kötü huyunu örtmez

                    154. Ey oğlum! Ticaret olarak takvaya sarıl. Bu  mal   olmadan kâr getirir.

                    155. Sıhhat gibi zenginlik  güzel ahlak gibi nimet   yoktur.

                    156. Ey oğlum! Horoz senden daha akıllı olmasın.O  her sabah   zikir ve tesbih ederken sen uyuma.

                    157. Dünya geçici ve kısadır. Senin   dünya hayatın ise azın azıdır. Bunun da azının azı kalmıştır  çoğu geçmiştir.

                    158. İbadet  ancak Allah'ı görüyormuş gibi yapılır. Her kimse Allah'ı                     yakın hissettiği derecede Allah'a ibadet eder.

                    159. Altın ateşte   denenip saflaştırıldığı gibi  insan da bela ve                     musibetlerle denenir.

                    160. Ey oğlum! Kötü huydan  gönül dağınıklığından sakın. Sabırsız

                    olma yoksa arkadaş bulamazsın. İşini severek yap. Sıkıntılara katlan.

                    Bütün insanlara karşı iyi huylu ol. Çünkü insanlara karşı iyi huylu olan

                    onlara güler yüz göstereni herkes sever.

                    161. Dünyadan yetecek   kadar nasibini al  yoksa insanlara muhtaç olur                     ellerine bakarsın.

                    162. Ey oğlum  kötü kadından sakın. Çünkü o vaktinden önce seni   kocaltır. Kötü kadınların şerrinden kork  çünkü onlar iyiliğe çağırmaz.

                    163. Yavrucuğum! Âlimlerin meclislerinde devamlı bulun. Davranışları                     sözleriyle uyum gösteren âlimlerin sözlerini dinle.

                    164.   Yavrucuğum! İlimden bilmediğini öğren. Bildiğini bilmeyenlere öğret.

                    165. Bir gün Davud (as) Hz. Lokman'a " Bir koyun boğazlayıp bütün

                    vücudunun en iyisi olan bir parça et getir."dedi. O da gidip koyunun

                    diliyle yüreğini getirdi. Yine başka bir zamanda "Koyunun en

                    kötüsünden bir parça et getir." dedi. Yine diliyle yüreğini getirdi.

                    Sebebini sorduğunda: "Dille yürek iyi olursa  o kimse iyi olur; o kötü

                    olunca bütün kötülerin kötüsü olur." dedi.

                    166. Ey oğlum!   Dostlarının bir şeyini reddetme. Fakat Allah'ı                     istediğinden başka türlü   hareket edecek kadar da ileri gitme.

                    167. Yalandan sakın. O serçe eti   gibi tatlıdır. Ondan az kimse kurtulabilir.

                    168. Oğlum! Sana birtakım   hasletler tavsiye edeceğim  bunları yerine                     getirirsen mensup olduğun   toplumun efendisi olursun: Herkese tatlı                     davran. İyiden de kötüden de   cehaletini gizle. Dostlarını koru. Yakınlarını

ziyaret et. Gammazların   sözüne kıymet vermeyeceğine  arayı bozacak azgınların sözünü dinlemeyeceğine   dair onlara teminat ver. Öyle arkadaşlar seç ki  ayrıldığınız zaman ne onları   diline dola  ne de onlar seni dillerine dolasınlar.

                    169. Oğlum ! Dünyayı   sat  ahireti al. Böylece alışverişinde her iki

                    yönden de kâr edersin.   Sakın ahiretini satıp da dünyayı alma. Çünkü  her iki tarafta da zararlı   çıkarsın.

                    170. Oğlum! İlim meclislerine sokul fakat âlimlerle mücadele   edip onları üzme. Dünyadan yetecek kadarını al fazlasını ahiretin için infak et.   Sıkıntıya düşerek başkasının sırtına yük olacak şekilde dünyayı tamamen arkana   atma.

Şehvetini kıracak şekilde oruç tut. Adi kimselerin meclislerine   katılma.

                    171. Ey oğlum ! ikram edici ol  saçıcı olma.

                    172. Hasta   olmadan önce tabib çağır. Tabibe hasta olmadan önce hürmet                     göster.

                    173. Ey oğlum! Bir insanda şu beş özellik toplanırsa o insan

                    müttaki  Veli  Allah'ın kendisine yakın kıldığı kullardan olup

şeytandan uzaklaşır. Bunlar: din  mal  güzel ahlak  haya ve cömertlik.

                    174. Şu beş özellik de kimde bulunursa o kötü insandır  Allah 'tan

                    uzaktır. Bunlar; küfür  kibir  şükür azlığı  cimrilik ve kötü ahlaktır.

                    175. Oğlum ! Hayreti gerektirmeyen lüzumsuz şeylere gülme  lüzumsuz                     yerlerde gezme  üstüne vazife olmayandan sorma.

                    176. Başkasının   servetini koruyacağım diye kendi servetini mahvetme.

                    Senin malın kendin   için harcayıp infak ettiğindir. Başkasının malı  veresiye terk ettiğindir.

                    177. Bir işin sonunu gören pişmanlıktan emin olur.

                    178.   Bilmediğin şeyi tam öğren.

                    179. Borçlu olmaktan sakın. Borç yüzünden   gündüz zillet  gece üzüntü içinde olursun.

                    180. Ey oğlum! Âlimlere karşı   övünmek  akılsızlarla inatlaşmak                     meclislerde ve toplantılarda gösteriş   yapmak için ilim öğrenme.                     İhtiyacım yok diye de ilmi terk etme.

                    181. Ey oğlum ! Yalandan çok sakın. Çünkü dinini bozar ve insanlar                     yanında şerefini düşürür. Bununla birlikte hayanı  değerini ve makamını   kaybedersin.

                    182. Hep üzüntülü olma  kalbini dertli kılma.

                    183.   Ey oğlum! " Allah'ım beni affet bağışla" duasını çok oku. Çünkü

                    öyle   anlar vardır ki  Allah o anda dua edenin duasını kabul eder.

                    184.   Yavrucuğum! Dünyaya gönül bağlama. Ona güvenme. Çünkü sen bunun için   yaratılmadın.

                    185. İnsanlara muhtaç olduğunu gösterme. Çünkü senin böyle   yapman                     zenginliktir.

                    186. Dünyada  dünyada kalacağın kadar   çalış;ahirete  ahirette kalacağın                     kadar çalış

187. Allah'a isyan   edeceğin zaman  Allah'ın ve meleklerinin göremeyeceği bir yer ara.

                    188.   Cehennemde Allah'ın azabına dayanacak kadar günah işlemeye cesaret göster.

                    189. Özür dilemeyi gerektirecek şeylerden sakın.

                    190. Dostlarına   da düşmanlarına da güler yüzlü ol.

                    192. Dostlarına saygılı ol onlara   ikramda bulun

                    193. Büyüklerle konuşurken sözü uzatma.

                    194.   Başkasının yanında kendini ve aileni övme.

                    195. Gördüğünü gizlemen şüphe   ettiğini açıklamandan daha iyidir.

                    196. Bir kimse konuşurken araya laf   karıştırma.

                    197. Ey oğlum! Allah kendisine emanet edilen şeyi korur. Ben   de seni  malını  dinini ve amelinin sonunu Allah'a emanet ediyorum.
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam29
Toplam Ziyaret555872
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar31.983632.1117
Euro34.634834.7735
Saat
Hava Durumu