GERÇEK MÜSLÜMAN İNSANLARIN ELİNDEN VE DİLİNDEN EMİN OLDUĞU İNSANDIR  

Menü
Site Haritası
 Site Haritası
               Sahih Hadisler

                     Sahih Hadisler

                     Sahih Liğayrihi Hadisler

               Kuran Dinle

               Anasayfa

               Kadınlar, Erkeklerl

                     Erkeklerin Kadınlardan Ricası

               A-B-C

                     A ile başlayan hadisler

                     B ile başlayan hadisler

                     C ile başlayan hadisler

               A ile başyalan isimler

                     Abdullah ibn Abbas r.a

                     Abdullah ibn Amr r.a

                     Abdullah ibn Mesud r.a

                     Abdullah ibn Ömer r.a

                     Adi bin Hatim r.a

                     Aişe r.a

                     Amr İbnül As r.a

                     Abdullah bin Busr r.a

                     Ali bin Ebutalib r.a.

               ALLAH c.c.

                     Allah kimleri Sever

                     Allah kimleri Sevmez

                     isimleri sıfatları

                         •  Allahın sıfatları

                     Allahın isimleri

               Ziyaretçi Defteri

               Kutsi Hadisler

                     Kutsi Hadisler

               Bedirdeki Melekler Şimdi Nerde?

               Salavatı Şerife dinle

               Mescidi-Nebevi Canli Izle

               Mütevatir Hadisler

                     Lafzen Mütevatir Hadisler

                     Manen Mütevatir Hadisler

               NEFİS/ŞEYTAN

                     Ömür 7-8 Saniyedir

                     Şeytanı İyi Tanıyalım

               Merfu Hadisler

                     Merfu Hadisler

               sahih hadisler

               Radyohadis

               Rivayetül Hadis dersleri

               Hakkında

               Kişisel Gelişim Başarı

                     Korku Kaybettirir

                     Hayatını Yalnız Geçirmek İstemiyorsan

                     Amaç ve Hedefiniz Olmalı

                     Başarılı olmak istiyorsanız insanları sevin

                     BAŞARILI OLMANIN ŞARTLARI

                     BAŞARILI OLMA YOLUNUN TEHLİKELERİ

                     Bal toplamak isitiyorsanız arı kovanına çomak sokmayın

                     Zorluklar Niçin Değerlidir

                     Başarılı olma yolunun Tehlikeleri

                     İRADE NEDİR VE İRADELİ OLMAK NE DEMEKTİR?

                     Değişim Karanfillerle de olmaz

               Sünnet

                     Kuran ve Sünnetime sarıldıkca sapıtmazsınız

                     Sünnetimden yüz ceviren benden degildir

                     Sünnete sarilan kurtulur sarilmayan helak olur

                     Mezhep Imamlarinin Sünnete Bagliligi

                     Sünnete Yöneltilen İtirazlar

                     Sünneti inkar fitnesi

               Dirayetül Hadis Dersleri

               hadis dosyaları

               Mevkuf Hadisler

                     Mevkuf Hadis

               Meşhur Hadisler

                     Sahih olan Meşhur Hadisler

                     Hasen olan Meşhur Hadisler

                     Zaif olan Meşhur Hadisler

                     Şöhret Buldukları Yere Göre Meşhur Olan Hadisler

               v,nk.

               Aziz Hadisler

                     Aziz Hadisler

               Hasen Hadisler

                     Hasen Hadisler

                     Hasen Liğayrihi Hadisler

               Maktu Hadisler

                     Maktu Hadisler

               Radyo Hadis

               Osman Hoca Dini Sohbetler

               ehli hadisin fazileti

               20 Asrın Allah Dostları

               Garip Hadisler

                     Başlangıçta garip olup sonradan Meşhur olanlar

               Seçme Dini Sohbetler

               Ferd Hadisler

                     Ferd Hadisler

               Peygamberimiz

                     Kuranda Peygamberimiz

                         •  Peygambere İtaat Allahın Emridir

                         •  Mmüminler için lütuftur

                         •  İman etmeyen iman etmiş olamaz

                     Yazdığı Mektubları

                         •  Habeşistan Kralı Necaşiye Yazdığı Mektubu

                         •  Mısır Kıralı Muvakısa yazılan mektubu

                         •  Bizans İmparatoru Heraklius’a Mektubu

                         •  İran Kralı Kisraya Yazdığı Mektubu

                         •  Gassani Hükümdarına Yazdığı Mektubu

                     Kendi Dilinden

                         •  Hadislerle

                     Ilim Ögrenmenin Fazileti

               ilahiler

               Zaif Hadisler

                     Leyyin Zaif Hadisler

                     Şedidün Zaif Hadisler

                     Hadisler üç nedenden zaif olur

               D-E-F-G-H

                     D ile başlayan hadisler

                     E ile başlayan hadisler

                     G ile Başlayan hadisler

                     H ile başlayan hadisler

                     E ile başlayan hadisler

               Seçme Şiirler

               B-Başlayan hadisler

                     Bürde bin Hasib r.a

               C ile Başlayan isimler

                     Cabir bin Abdullah r.a

                     Cerir bin Abdullah r.a

                     Cündeb bin Abdullah r.a.

               Ehli Hadisin Fazileti

                     Ehli Hadisin Fazilet

                     İlm arıyorsan Sarıl Hadise

               Dini Filimler

               Zaiflik Sebebine Göre Hadisler

                     Zabt Yönünden Zaifhadisler

                     Adalet Yönünden Zaifolan hadisler

                     Senedindedi Kopukluk Yüzünden Zaif Olan Hadisler

               Sahabe

                     Sahabeyi hayirla anmak Allahin emridir

                     Sahabeye uymayanlar sapıtır

                     Sahabenin Vasiflari

                     Sahabenin en Alimleri Kimlerdi.

                     Ençok hadis rivayet eden sahabeler

               E ile başlayan isimler

                     Ebu Bekir Sıddık r.a

                     Ebu Bekre r.a.

                     Ebu Derda r.a

                     Ebu Hureyre r.a

                     Ebu Malik el-Eşari r.a

                     Ebu Musa el-Eşari r.a

                     Ebu Said el-Hudri r.a

                     Ebu Zer el-Gıfari r.a

                     Enes bin Malik r.a

                     Ebu Umame r.a

               Huy Karakter

                     Çapkınlık huy Değil Hastalık

                     Aşk bir Görme kusurudur

                     Aldatma Hayalde Başlar

                     İltifat aldatma yolunun silahıdır

                     Özgüven Rolü oynayan kişi

                     Kişiliğini Gör

               Senedin kopukluğundan Zaifolan Hadisler

                     Mürsel Hadisler

                     Munkatı Hadisler

                     Mudal Hadisler

                     Muannen Hadisler

                     Tedlis Hadisler

               Akaid

                     İman Hadisleri

                     Biat hadisleri

                     Ehli Sünnet ne demektir

               Kuran İlimleri

                     Kur’an yaşanması için geldi

                     Kuranla ilgili hadisler

                         •  Kuran öğrenme ve öğretmenin fazileti

                         •  Kuran hakkında tartışmak küfürdür

                         •  Kuranı İlimsiz tefsir eden Cehenneme hazırlansın

                     Tercüme/meallerle ilgili konular

                         •  Tercüme ve Mealler Kuar’in aynimidir?

                         •  Kuran Tercümesinden hüküm cikarilabilir mi?

                         •  Herkes Kurani Tercüme veya Tefsir edebilir mi?

                         •  Kuranin Tercümeden okumanin sakincalari

                     Kuranda Nasih Mensuh

                         •  Nesih ve Mensuh ilmi nedir?

                         •  Kuranda Nesh kac kisimdir?

                         •  Kuranda Nesih ve mensuh

                         •  Nesih ve Mensuhu Inkar edenler kimlerdir?

                     Esbabu Nuzulul Ayet

                         •  Esbabu Nuzul Nedir

                     Kurandaki dualar

               Çocuk

                     Bencillik Anneden Geçiyor

                     Çocuklara Adil Davranmalı

               Hafıza kusurundan Zaif olan hadisler

                     Suyul Hıfz hadisler

                     Münker hadisler

                     Şaz Hadisler

               Alimler

                     Alimin hakkını gözetmeyen ümmetimden değildir

                     Kenidisine Uyacagimiz Alimlerde bulunmasi gereken Vasiflar

                     Ulil Emir Kimdir?

               Bunlar İçin Geçkalmayın

               İ,M,NÖ başlayan hadisler

                     İmran bin Huseyin r.a

                     İrbaz bin Sariye r.a

                     Muaviye bin Ebu Sufyan r.a

                     Muaz bin Cebel r.a

                     Nevvas bin Kalabi r.a

                     Numan bin Beşir r.a

               Adalet Yönünden zayıf olan hadisler

                     Metruk Hadis

                     Mechul Hadis

                     Mestur Hadisler

               I-K-L-M-N-O-Ö

                     İ ile başlayan hadisler

                     K ile başlayan hadisler

                     M ile başlayan hadisler

                     N ile başlayan hadisler

                     Niyetle ilgi Hadisler

                     Ü ile başlayan hadisler

                     Nevruz kutlanmaz

               Dualar

                     Dua'nın Fazileti

                     Alfebetik sırayla hadislerdeki duaların tamamı

               Mevzu/Uydurma Hadisler

                     Mevzu/Uydur Hadis Nedir?

                     Hadis Uydurma Sebepleri

                     Bilmeyerek Kasıtsız Uydurulan hadisler

                     Bilerek Kasıtlu Uydurulan hadisler

                     Uydurma Olduğunda İttifak elideln Hadisler

                     Uydurma Olduğunda İhtilaf Edilen Hadisler

                     Hadis olmadigi halde Hadis sanilan Sözler

               Zikirler

                     Sabah Namazından sonra yapılcak zikir

                     Günlük Zikirler

                     Deniz köğüğü kadar günahhı affettiren zikir

               O,Ö,U,Ü Başlayan hadisler

                     Osman bin Affan r.a

                     Ömer ibnül Hattab r.a

                     Ubade bin Samit r.a

                     Ümmü Seleme r.a

               Tevbe/İsitğfar

                     Amel defterinde çok istiğfar bulunana ne mutlu

                     Günahtan tevbe eden,bir günah işlememiş gibidir

                     Toplantıdan kalkmadan yapılan istiğfar

                     Savaş meydanından kaçanı bile bağışlatan tevbe istiğğfar

               S,T,Z Başlayan Hadisler

                     Talk bin Ali r.a

                     Sad bin Ebu Vakkas r.a

                     Zeyd bin Erkam r.a

               Hadislerde Kadın

                     Kadınlarla ilgili Bütün hadisler

                     Cennetlik kadının vasıfları

                     Kadının cihadı kocasına itaattır

                     Allah c.c. rahmet nazarıyla bakmadı kadın

                     Kadının Allah’a en yakın olduğu yer evidir.

                     Kadınlarla ilgili Bütün hadisler

               Hadis İlimleri

                     Usulü Hadis İlmi Nedir?

                     Hadis İlimleri

                         •  Hadisler Kurana ters düsmesi mümkünmüdür?

                         •  Hadisciler ile Fikihcilar arasinda Fark nedir?

                     Rivayetül Hadis İlmi

                         •  Ravi Nedir? Kaç çeşittir?

                         •  Sened ve Metne Bir Misal

                         •  Sika Ravilerin Vasıfları

                         •  Meteani Aşere (Ravileri Ontenkid noktası)

                         •  Rivayetül hadis soru cevaplar

                         •  Senedin önemi

                     Dirayetül Hadis İlmi

                         •  Dirayetül Hadis İlmi Nedir

                         •  Esbabu Vuridul Hadis

                         •  Nasih Mensuh Hadisler

                         •  Fıkhul Hadis

                         •  Tevili Muhteliful Hadis

                         •  Garibul Hadis

                         •  Müşkilil Hadis

               Hadislerde Erkek

                     Kadının kocası üzerindeki hakları

                     Kadınlarınızla güzel geçinin

                     Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olandır

                     Bir adam karısına su bile içirse, sevap kazanır

                     Sevabi enbüyük sadaka aile fertlerine harcadığın paradır

                     Kişiye günah olarak ailesini ihmal etmesi yeter

                     (Hanımlarını döven) erkekler iyilerden değildir

                     Allah her erkeği aile fertlerinden dolayı hesaba çeker

                     Kadın, dört şeyi için nikah edilir

               Yetmiş Üç Fırka Hadisleri

               Senedli Hadisler

               40 Hadisler

                     40 Hadis-1

                     40 Hadis-2

                     40 Hadis-3

                     40 Hadis-4

                     40 Hadis-5

                     Almanca Türkçe 40 Hadis

                     Arapça, Türkçe, İngilizce

               Fikıh

                     Müctehide İctihadında sevap vardır

                     Elli dört Farz

                     İctihadın Şartları

                     Efali Mükellefin

                     İ.Ebu Hanifenin İlmi Danışma Kurulu üyeleri

                     Edilleyi Şeriyye nedir?

               P-R-S-T-U-V-Y-Z

                     R ile başlayan hadisler

                     S ile başlayan hadisler

                     T ile başlayan hadisler

                     Z ile başlayan hadisler

                     Y ile başlayan hadisler

                     Yahudi ve Hiristiyanlara benzeyen imandan uzaklaşır

               Nefisle ilgili Hadisler

                     Asıl Cihad Nefsi Terbiyedir

                     Şeytan Kalbe çöker

                     Zühd ile ilgili hadisler

               Hikmet ehlinden inciler

                     Şeyh Edabali

                         •  Hikmetli sözleri

                         •  Osman gaziye Nasihatı

                         •  Osman gaziye Vasiyeti

                     Lokman Hekim

                         •  Oğluna kuranda geçen nasihatları

                         •  Tefsirlere geçen öğütleri

                         •  Oğluna Nasihatları

                     Hacı Bayram Veli

                         •  Nasihatları

                         •  Sultan ikinci Murada nasihatları

                     Diğer zatlar

                         •  Hacı Bektaşı Veliden inciler

                         •  Yunus Emreden inciler

                         •  İbrahim Hakkı hzlerinden öğütler

                         •  İmam Gazaliden inciler

                         •  Osman gazinin vasiyeti

                         •  Akşemsettin hz inciler

               Dosyalar

               Foto Galeri

               İletişim

               Ahirzaman Hadisleri

                     Kıyamet Alametleri

               Fitne ve Sebepleri

                     Fitne ve Sebepleri

               Süneni Tirmizi

                     Kitabul İlim

                     Kitabus Sayd/Av Bölümü

                     Kitabuş Şahade/Şahadet Bölümü

                     Ebvabul İdeyn/Bayramlar bölümü

                     Zebaih/Boğazlama/Kesim

                     Kitabul Vasiyet

               Asrın Muhaddisleri

                     Allame Zahid el-Kevseri

                         •  Allame Zahid el-Kevseri

                         •  Ulamanın Hakkında söyledikleri

                         •  Eserleri

                         •  İlmi Kişiliği

                     Ahmed Naim Efendi

                     Abdulfettah Ebu Gudde

                         •  Hayatı

                         •  İlmi Kişiliği

                         •  Hocaları

                         •  Öğrencileri

                         •  Eserleri

                         •  Hadis, Fıkıh ve Edebiyat üstadı idi

                     Seyyid Muhammed Malik el-Alevi

                         •  Hayatı

                         •  Hocaları

                         •  Şirkin gerçek sebepleri nelerdir?

                         •  Tasavvuf demek Sünnete bağlılık demektir

               İşin Başı Helal Lokma

               Asrın Fakihleri

                     Batumlu Ali Haydar (Arsebük) efendi

                     Ömer Nasuhi Bilmen

                     Ömer Nasuhi Bilmenin ahlakı

                     Ahmed Davudoğlu

                     İsmail Çetin

                     Türkçe Eserleri

                     Arapça Eserleri

               Asrın Velileri Salihleri

                     Mahmut Sami Ramazanoğlu

                         •  Hakkında Ülamanın söyledikleri

                         •  Hayatta olan Manevi Yakınları

                         •  Vefat eden Manevi Yakınları

                         •  Sözleri

                         •  Hayatı

                     Erzurumlu Efe

                     Seyyid Bedüzzam Said Nursi

                         •  Sözleri

                         •  Hayatı

                     Süleyman Hilmi Tunahan

                         •  Hayatı

                         •  Sözleri

                     Mehmet Zahid Kotku

                         •  Manevi yakınları

                         •  Hayatı

                         •  Sözleri

                     Muhammed Raşid Erol

                         •  Hayatı

                         •  Sözleri

                     Seyyi Yahyalı Hacı Hasan efendi

                         •  Sözleri

                         •  Hayatı

                     Abdulhakim Arvasi

                         •  Hayatı

                         •  Sözleri

                     Gönenli Mehmet efendi

                         •  Hayatı

                         •  Sözleri

                     Muzaffer Ozak sözleri

               Hikmetl Şiirler

                     İncitme

                     İncitme Canı Alvarlı efe

                     Görelim Mevla Neyler

                     Müslümanlık Nerde

                     Derman Ararken Derdime

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam68
Toplam Ziyaret561314
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.122732.2514
Euro34.784634.9240
Saat
Hava Durumu